İdare Hukuku

İdare hukuku, kamu idaresinin işleyişini ve gerçek ve tüzel kişilerle olan ilişkilerini düzenler. Kamu yönetiminin uygulamaları gerçek ve tüzel kişilerin yaşamlarını doğrudan ya da dolaylı şekilde etkiler. Bu uygulamaların hukuka aykırı olması durumunda, hukuka aykırılıkların düzeltilmesi için müvekkil adına gereken hukuki işlemler avukatlarımızca başarılı şekilde yerine getirilmektedir.


Bu alandaki çalışmalarımızın bazıları şu şekilde özetlenebilir:


 • Hukuka aykırı işlemlerin iptali davaları,

 • Kentsel dönüşüme ilişkin iptal davaları,

 • Tazminat davaları,

 • Kamulaştırma işlemlerine karşı davalar,

 • Belediye işlemlerine ve cezalarına karşı davalar,

 • Kamu ihalelerine ilişkin davalar.