Bankacılık, Finans ve Sermaye Piyasaları Hukuku

Coşkun Hukuk Bürosu, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ile diğer mali kuruluşlara; bu 

kuruluşlardan kredi kullanan ve bahsi geçen mali kuruluşlarla sorun yaşayan kişi ve kurumlara hizmet vermektedir.

Uzmanlık alanlarımız:

• Yurt içi ve uluslararası bankacılık,
 
• Borç yeniden yapılandırmaları,

• Bankalar ve diğer mali kurumların alacaklarının tahsili,

• Bankalar ve diğer mali kurumlara borçlu olanların haklarının savunulması

konularını kapsamaktadır.

Coşkun Hukuk Bürosu, Sermaye Piyasaları Hukuku ve işlemleri, halka arz ve finansal araçlar konularında hukuki 
danışmanlık hizmetleri verir. Ayrıca, müvekkillerimize şirket birleşmeleri ve satın almaları ile ilgili hukuki meselelerde 
ve çok çeşitli sermaye piyasaları konularında hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.