İcra ve İflas Hukuku

Büromuz, müvekkillerimizin bir kıymetli evraka bağlı ya da bağlı olmayan tahsili sorunlu alacaklarının ve bununla ilgili
anlaşmazlıklarının çözülmesi için icra daireleri ve mahkemelerinde gereken bütün işlemlerini yürüterek, icra takiplerinin
başlatılması, haciz ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için destek vermektedir.

İflas, kredi veren veya borçlu açısından farklı görüntüler akla getiren bir kavramdır. Bazıları iflası yeni bir başlangıç için
fırsat olarak görür ve finansal trajediden sonra yeniden işe başlar. Coşkun Hukuk Bürosu müvekkillerini, iflastan
kaçınma ve bunun dışında çözümler bulma konusunda cesaretlendirir ve yardımcı olur.

İflas durumunda ise, deneyimli avukatlarımız kredi kuruluşları ile borçlulara, borcun tasfiyesi ve düzenli bir ödeme
planına bağlanması için yardımcı olmaktadırlar. Ofisimizin iş hayatı ile ilgili operasyonlara ve alım-satım konularına olan
yatkınlığı ve becerisi; avukatlarımızın, firmaların aktif değerinin mümkün olabilecek en kısa zamanda maksimize
edilmesine yardımcı olabilmelerini sağlamaktadır.