Medeni Hukuk ve Aile Hukuku

Medeni Hukuk, kişilerin haklarını, medeni hakları kullanma ehliyetini, hısımlık ilişkileri gibi şahsi durumlarını, ailevi ilişkilerini, evlilik ve boşanmayı, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini ve bu bağlamda tapu sicili, mülkiyet, rehin, ipotek gibi konular ile miras ve veraset intikali konularını düzenleyen özel hukuk dalıdır.

 

Türkiye'de Aile Hukuku alanında,özellikle Türk Medeni Kanunu'nda 2002 yılında yürürlüğe giren değişiklikler sonrasında köklü birtakım yenilikler meydana gelmiştir.

 

Aile Hukuku oldukça geniş bir alan olup; Büromuz daha çok boşanma davalarında, davanın önemli sonuçlarından olan taraflar arasındaki mal rejiminin tasfiyesine ilişkin sorunlar, tazminat talepleri ve tarafların bu konudaki taleplerinin ve sonuçlarının yapılandırılması konularında çalışmaktadır.


Büromuz tüm bu alanlarda gerek anlaşmazlıkların sulhen çözümü ve bu şekilde taraflar arasındaki sürecin protokole bağlanması ve yapılanması ve gerekse yargılama sürecini takip etmektedir.