Şirketler ve Ticaret Hukuku

Uzman avukatlarımız,

• Şirket kuruluşu,

• Tasfiyesi,

• Şirket birleşmeleri ve bölünmeleri,

• Organizasyon,

• Ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması

ve her çeşit ticari işlemler ile ilgili hukuki konularda müvekkillerimize yardımcı olurlar ve işlemlerin her aşamasında 
danışmanlık hizmeti verirler.

Avukatlarımız, müvekkillerimize şirketler ve ticaret hukuku alanlarında ortaya çıkan yeni gelişmeleri de kapsayacak 
şekilde kendine özgü, makul maliyetli alternatifler ve sektörel uzmanlık gerektiren çözümler sunmaktadırlar.