Tüketici Hukuku

Coşkun Hukuk,

• Alıcı ve satıcı arasındaki sulh görüşmeleri,

• Sözleşmeler,

• Tüketici Hakem Heyeti nezdindeki işlemler,

• Tüketici şikayetlerinin çözümlenmesi,

• Ayıplı mal ya da hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü

konularında müvekkillerine yardımcı olarak, çözümler üretmektedir.