Sözleşmeler Hukuku

Coşkun Hukuk Bürosu, sözleşmeler hukuku konusunda danışmanlık ve hukuki hizmetler sunar. Sözleşmeler 
konusundaki uzmanlık alanlarımız:

• Kredi anlaşmaları,

• Know-how,

• Lisans,

• Finansal kiralama,

• Hizmet sözleşmeleri,

• Gayrimenkul alım-satım ve geliştirme sözleşmeleri,

• Ortaklık,

• Joint-venture,

• Distribütörlük,

• Satış, birleşme ve satın almalar gibi ticari sözleşmelerdir.